Opetushallitus myönsi Vetelin lukiolle erityisavustusta

Opetushallitus myönsi 11.12.2019 Vetelin lukiolle erityisavustusta 9090 € lukiouudistuksen toimeenpanon tukemiseen. Avustuksella edistetään lukiokoulutuksen uudistamista, uuden lukiolain tavoitteiden toteuttamista sekä lukion vuonna 2021 käyttöön otettavien opetussuunnitelmien valmistelua ja toimeenpanoa.Tavoitteena on tukea lukioiden opetushenkilöstöä ja johtoa toimintakulttuurin muutoksessa, pedagogiikan uudistamisessa ja oppimisympäristöjen kehittämisessä. Lisäksi tavoitteena on lukioiden korkeakoulu- ja työelämäyhteistyön ja kansainvälisyyden kehittäminen sekä lukiokoulutuksen laissa säädettyjen laadunvarmennusmenettelyjen vahvistaminen. Lukion laaja-alaisen osaamisen tavoitteiden edistämisen tulee näkyä osana kehittämistoimintaa.