Järjestyssäännöt

VETELIN LUKION JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

Säännöt ovat tarpeellisia yhteistyön rauhallisen sujumisen, turvallisuuden ja viihtyvyyden vuoksi.

Niiden noudattaminen kasvattaa myös toimimaan yhteyskunnan jäsenenä.

Koulun alue on koulun tontti. Koulunkäyntiin välittömästi liittyväksi tilaisuudeksi katsotaan koulun järjestämä tilaisuus koulun alueen ulkopuolella kouluaikana sekä koulun toimestajärjestetty tilaisuus kouluajan ulkopuolella.

 1. Opiskelijan tulee osallistua opetukseen ja suorittaa tehtävät tunnollisesti.
 2. Oppitunnit alkavat ja päättyvät työjärjestyksessä / tiedotteessa ilmoitettuna aikana.
 3. Kaikissa koulun tiloissa sekä koulun alueella ja lähiympäristössä vältetään roskaamista ja ylläpidetään hyvää järjestystä. Oppitunneilla ei saa syödä eikä juoda.
 4. Kouluyhteisön jäsenen tulee asiallisella ja rauhallisella käyttäytymisellään pyrkiä edistämään koulun työrauhaa. Hyvät tavat ja toisen ihmisen huomioon ottaminen ovat osa koulun arkea ja kaikkea elämää.
 5. Opiskelija voi olla poissa opetuksesta vain, jos hänellä on siihen erityisen painava syy. Etukäteen suunnitellulle poissaololle pyydetään lupa ryhmänohjaajalta. Mikä poissaolo kestää enemmän kuin kolme päivää, pyydetään lupa rehtorilta. Sairastapauksissa on syytä ilmoittaa koululle. Jos opiskelijalle kertyy runsaasti poissaoloja, kurssin opettaja antaa kirjallisen varoituksen ja jos poissaolot jatkuvat, kurssi keskeytyy ja se jätetään arvostelematta.
 6. Koulun ja toisen omaisuutta käsitellään varovaisesti. Sattuneista vahingoista ilmoitetaan opettajalle, talonmiehelle tai kansliaan.
 7. Mopot ja pyörät pidetään pyörätelineissä. Opiskelijoiden autot pidetään Koulutien liittymää lähinnä olevalla parkkipaikalla. Koulumatkoissa noudatetaan liikennesääntöjä ja hyviä tapoja.
 8. Tupakkatuotteiden, päihteiden ja huumeiden käyttö on kielletty kouluaikana, koulumatkoilla ja koulun järjestämissä tilaisuuksissa. Tupakkalaki kieltää tupakoinnin koulun alueella kaikilta ja kaikkina aikoina.
 9. Ulkovaatteet säilytetään niille varatuissa kaapeissa tai naulakoissa
 10. Ilmoitustaululla on varattu tila opiskelijoiden ilmoituksille
 11. ATK-luokka on opiskelijoiden käytössä välituntisin / vapaatuntisin, jos siellä ei ole opetusta. Tietokoneita käytetään ensisijaisesti koulutehtävien tekemiseen käyttöohjeita noudattaen. Käyttöohjeet löytyvät luokan seinältä
 12. Matkapuhelin suljetaan tai laitetaan äänettömäksi oppituntien ajaksi.