Kurssikokeet

Kurssikokeet

Kurssien päättökokeet järjestetään jakson lopussa. Kurssikokeita varten on varattu jakson lopusta kuusi päivää, jolloin ensimmäisellä ja toisella tunnilla ovat  oppitunnit ja iltapäivällä kokeet. Kaikkien palkkien kokeet eivät välttämättä mahdu koeviikolle. Ne voidaan suorittaa uusintakuulustelupäivänä tai opettajan kanssa erikseen sovittavalla tavalla.

Tarkemmat tiedot kunkin aineen kokeesta saat opettajalta, ilmoitustaululta ja koulun kotisivuilta.

Ellei erikseen lukuvuoden aikana muuta sovita, kurssikokeet järjestetään kunkin jakson kuutena viimeisenä koulupäivänä

Koepäivät

1. Jakso:

 

 

2. Jakso:
3. Jakso: