Projektit

CERN – tiedeopiskelu

CERN on maailman suurin hiukkasfysiikan tutkimuskeskus, joka on perustettu vuonna 1954 ja on yksi Euroopan ensimmäisistä tieteellisistä yhteistyöhankkeista. Lyhenne CERN tulee ranskankielisestä nimestä Conseil Européen pour la Recherche Nu

cléaire eli European Council for Nuclear Research. CERN sijaitsee Sveitsissä lähellä Geneveä. Puolet maailman hiukkasfyysikoista, noin 10 000 henkilöä, käyttää CERNin tarjoamia palveluja ja laitteistoja. He edustavat 500 yliopistoa ja yli 80 kansallisuutta.

cern1

 

Vetelin lukio kuuluu lukioiden valtakunnalliseen CERN – tiedeopiskeluverkostoon. Tiedeopiskelun tavoitteena on antaa haasteita luonnontieteistä kiinnostuneille nuorille, tarjota opiskelijoille tiedeopiskelumahdollisuus kansainvälisessä tiedeyhteisössä, edistää monipuolisten oppimis- ja opiskeluympäristöjen käyttöä, kehittää kielitaitoa käytännön tilanteissa ja tutustua erilaisiin fysiikan ammatteihin ja työtehtäviin.

CERN – tiedeopiskelu on osa fysiikan soveltavaa kurssia FY11. Kurssi sisältää opintoja hiukkasfysiikasta ja kosmologiasta, vierailut Jyväskylän yliopiston CERN – seminaariin (tutustuminen syklotronilaboratorioon ja nanoteknologiaan) ja Pyhäsalmen kaivokselle (maanalaiselle fysiikan tutkimuslaitokselle). Kurssin kohokohta on opintoretki Sveitsiin, hiukkasfysiikan tutkimuslaitokseen CERNiin. Opintoretki sisältää tutustumisia koeasemiin, alan asiantuntijoiden huippuluentoja mm. hiukkaskiihdyttimistä antimateriaan ja sen sovelluksiin. Lisäksi käydään YK:n Geneven päämajassa ja tutustutaan Geneven kaupunkiin ja ympäristöön.

Lukiomme ensimmäinen opintoretki CERNiin tehtiin vuonna 2009, toinen opintoretki lukuvuonna 2011 – 2012. Seuraava tiedeopiskeluprojekti toteutetaan lukuvuonna 2014 – 2015.

 

cern2
Comenius-yhteistyö

Comenius-projektit ovat EU:n rahoittamia kansainvälisiä oppilasvaihtoprojekteja, joissa EU-maiden koululaiset tutustuvat toisen maan kieleen ja kulttuuriin jonkin yhteisen teeman pohjalta.   Koulumme on tehnyt kaksi Comenius-projektia  saksalaisen Salvatorkollegin kanssa. Koulu sijaitsee Etelä-Saksassa Bad Wurzachin kaupungissa lähellä Müncheniä.

Yhteistyömme alkoi vuonna 2007, jolloin teimme ensimmäisen, soiden tutkimukseen liittyvän projektin. Vertailimme  turpeen käyttöä Suomessa ja Saksassa. Saksalainen ryhmä saapui kouluumme huhtikuussa 2008 ja saman vuoden lokakuussa teimme vastavierailun. Luentojen, kenttäretkien, kaupunkikierrosten ja ryhmätöiden jälkeen projekti huipentui näyttelyyn Bad Wurzachin luontokeskuksessa.

 

cern3

Toinen projektimme (2011-2013) käsitteli yhteistä historiaamme (ks. Veteli 25.1. – 5.2.2013). Aiheena oli toisen maailmansodan vaikutukset siviiliväestön kohtaloihin Suomessa ja Saksassa. Vierailimme jälleen toistemme luona tutustuen sotahistoriaan liittyviin paikkoihin, ulkoillen Alppien rinteillä ja Halsuan lumilla ja haastatellen sodan kokeneita henkilöitä Suomessa ja Saksassa.

cern4

Projektit tarjoavat oppilaille mielenkiintoisen näköalan toisen maan arkipäivään ja kouluelämään sekä mahdollisuuden työskennellä ja ystävystyä muiden eurooppalaisten nuorten kanssa.