ALUMNITOIMINTA JA KANNATUSYHDISTYKSEN PERUSTAMINEN

Tervehdys kaikille. Olen tässä valmistellut erilaisia asioita, että kaikki on valmiina, kun elokuussa Vetelin lukio avaa ovensa uudelleen. Olen saanut viestiä ja itsellä on pyörinyt mielessä, että nyt olisi oikea aika laittaa Vetelin lukion alumnitoiminta käyntiin sekä perustaa  lukiolle kannatusyhdistys. 

Alumnitoiminnan ideana on, että lukion entiset opiskelijat jakavat tarinoitaan siitä, kuinka he ovat lukion jälkeen opiskeluissa ja työelämässä edenneet. Alumnit ovat koululle todella arvokkaita kontakteja. Toivon, että voisimme kauttasi auttaa opiskelijoita löytämään oman alansa ja ammattinsa. Ja lisäksi Alumnitoiminnan kautta voisimme tarjota tietoa siitä, mitä Vetelin lukiossa nykyään tapahtuu, ja pitää muutenkin yhteyttä koulumme entisiin opiskelijoihin.

Haluaisin myös, että lukion entiset opiskelijat kertoisivat muistojaan Vetelin lukiosta ja ne muistot olisivat kaikkien luettavana lukion nettisivuilla (http://lukio.veteli.fi/) samoin kuin tarinatkin. Tietenkin sillä edellytyksellä, että kirjoittaja on antanut luvan julkaisuun.  Alumnitoiminta lisää minun mielestäni yhteisöllisyyttä ja jokainen voi ylpeänä kertoa olevansa Vetelin lukion kasvatti.

Kannatusyhdistyksen perustamisella olisi tarkoitus saada luotua yhdistys, joka olisi yhdyslenkki lukion opiskelijoiden, opiskelijoiden vanhempien/huoltajien sekä ympäröivän yhteiskunnan välillä. Yhdistyksen keräämillä tai lahjoitukseksi saamilla varoilla tuettaisiin Vetelin lukion ja sen opiskelijoiden toimintaa hankinnoin, stipendein sekä avustuksin esim. opintomatkoille.

Oheisesta linkistä pääset kyselyyn, jolla kartoitetaan kiinnostustasi alumnitoimintaan ja kannatusyhdistys toimintaan. Kysely on vapaasti kaikkien vastattavana ja vastaaminen ei edellytä, että vastaaja on Vetelin lukion entinen opiskelija. Juhannuksen jälkeen alan laittamaan tarinoita ja muistoja nettisivuille ja Vetelin lukion facebook-sivuilla kerron myös väliaika tilanteita, kuinka kyselyyn vastanneiden määrä etenee. 

https://forms.gle/L3mZLaWa4roCycMm6

Terveisin 

Petri Saari, rehtori